ข่าวธุรกิจ อังกฤษได้ทุ่มงบประมาณ 2,000 ล้านปอนด์ เดินทางด้วยจักรยาน